Sat. Apr 20th, 2024

Ես 24 տարեկան եմ, շատ հարուստ եմ, ամեն ինչով ապահովված եմ, 3 հատ տուն ունեմ, մի հատ տուն էլ Հունաստանում ունեմ, փողին փող չեմ ասում: Էս ամեն ինչը ժառանգություն եմ ստացել երկու կողմի տատիներից: Երկու կողմից էլ միակ թողն եմ: Բայց չեմ բավարարվել եղածով, հիմնել եմ իմ սեփական բիզնեսը: Գործերս լավա:

Ես 24 տարեկան եմ, շատ հարուստ եմ, ամեն ինչով ապահովված եմ, 3 հատ տուն ունեմ, մի հատ տուն էլ Հունաստանում ունեմ, փողին փող չեմ ասում: Էս ամեն ինչը ժառանգություն եմ ստացել երկու կողմի տատիներից: Երկու կողմից էլ միակ թողն եմ: Բայց չեմ բավարարվել եղածով, հիմնել եմ իմ սեփական բիզնեսը: Գործերս լավա:

Ես 24 տարեկան եմ, շատ հարուստ եմ, ամեն ինչով ապահովված եմ, 3 հատ տուն ունեմ, մի հատ տուն էլ Հունաստանում ունեմ, փողին փող չեմ ասում: Էս ամեն ինչը ժառանգություն եմ ստացել երկու կողմի տատիներից: Երկու կողմից էլ միակ թողն եմ: Բայց չեմ բավարարվել եղածով, հիմնել եմ իմ սեփական բիզնեսը: Գործերս լավա:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *