Fri. Apr 19th, 2024

Նոյեմբերի 30-ի  նոր ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են. ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել`

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 442 դրամը:

402 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 405 դրամը: Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.53 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.73 դրամը

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *