Sun. Apr 21st, 2024

Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավարն ասել է, որ իրենք, թեպետ, չունեն կապիտուլյացիայի պլան, սակայն, կանեն ամեն բան՝ խաղաղության հասնելու համար՝

Սա հաստատել են նաև ՌԴ ԱԳՆ-ից՝

Հետևապես կարելի է ենթադրել, որ այս դժпխшյին իրավիճակը կանգ կառնի

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *