Fri. Apr 19th, 2024

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակի չափն՝ այն սահմանելով 28,600 դրամ՝ ներկայումս սահմանված 26,500 դրամի փոխարեն․

ԼԱՎ ԼՈՒՐ ԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ Համար, Թոշակները ԿԲԱՐՁՐԱՆԱՆ մարտի 1-ով ․․․

արդյունքում աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող շուրջ 15,600 քաղաքացու կենսաթոշակ կբարձրանա: Կբարձրանան նաև պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հա շմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը.

ԼԱՎ ԼՈՒՐ ԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ Համար, Թոշակները ԿԲԱՐՁՐԱՆԱՆ մարտի 1-ով ․․․

1-ին խմբի դեպքում՝ 43,000 դրամ (ներկայումս սահմանված 40,000 դրամի փոխարեն), 2-րդ խմբի դեպքում՝ 33,000 դրամ (30,000 դրամի փոխարեն), 3-րդ խմբի դեպքում՝ 30,000 դրամ (27,000 դրամի փոխարեն)։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած (զոհված)

ԼԱՎ ԼՈՒՐ ԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ Համար, Թոշակները ԿԲԱՐՁՐԱՆԱՆ մարտի 1-ով ․․․

զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը կսահմանվի 30,000 դրամ՝ սահմանված 27,000 դրամի փոխարեն։ Զինվորական կենսաթոշակների բարձրացման արդյունքում կավելանա շուրջ 5,260 զինկենսաթոշակառուի կենսաթոշակ։

ԼԱՎ ԼՈՒՐ ԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ Համար, Թոշակները ԿԲԱՐՁՐԱՆԱՆ մարտի 1-ով ․․․

2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է բարձրացնել նաև ծերության, հ աշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը՝ սահմանելով 28,600 դրամ (ներկայումս՝ 26,500 դրամ)։ Նախատեսվող փոփոխությունների արդյունքում կավելանա շուրջ 74,600 նպաստառուի նպաստը։

ԼԱՎ ԼՈՒՐ ԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ Համար, Թոշակները ԿԲԱՐՁՐԱՆԱՆ մարտի 1-ով ․․․

Փոփոխությունների շրջանակում մանկուց հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 8,500 երեխայի համար հաշմանդամության նպաստի չափը կսահմանվի 37,000 դրամ (ներկայումս՝ 26,500 դրամ)։

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *