Sat. Apr 20th, 2024

Պաշտոնական Հրատապ Լուր ՝ Ալիևը պատրաստ է

 

ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը

Պաշտոնական Հրատապ Լուր ՝ Ալիևը պատրաստ է ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը եթե․․․

Պաշտոնական Հրատապ Լուր ՝ Ալիևը պատրաստ է

ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *