Fri. Apr 19th, 2024

Գագիկ Սուրենյանը ֆեյսբուքյան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել՝ գրելով… Սյունիքի մարզում, հունվարի 25-ին, ժամը 18:27-ին, Իշխանասար լեռան կողմում ֆիքսելեն են նման երևույթ:

Սյունիքի մարզում,, ժամը 18:27-ին, Իշխանասար լեռան կողմում մարդիկ ֆիքսելեն են նման երևույթ:

Սյունիքի մարզում,, ժամը 18:27-ին, Իշխանասար լեռան կողմում մարդիկ ֆիքսելեն են նման երևույթ:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *