Sun. Apr 14th, 2024

Ակնամոմի կաթը գերբո ւժիչ թո ւրմ է բոլոր հի վանդությունների համար: Ակնամոմը մեղուների կենսագործունեության արտադրանքն է: Այս նյութը օգտագործվում է միջատների կողմից ՝ ճաքերը ծածկելու, ախ տահանելու համար, մեկուսացնելու և ախ տահանելու համար փեթակ ընկած օտար առարկաները: Պր ոպոլիսը (ակնամոմը) կարող է լինել մուգ շագանակագույնից մինչև դեղին, այն դառը համ ունի, կպչում է ատամներին, առաջացնում է այ րոցի զգացողություն և թեթև թմրո ւթյուն բերանում:

Նյութի հալման ջերմաստիճանը 80-100 աստիճան է, պր ոպոլիսը արագ լուծվում է ալ կոհոլի և քացախային էս ենցիայի մեջ, ջերմաստիճանի ազդեցության տակ լուծվում է ջրի, յուղի, կաթի մեջ: Ակնամոմ ստանում են փեթակների պատերից, իսկ հետո հալեցնում: Պր ոպոլիսի բնորոշ առանձնահատկությունը `բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, այն չի կորցնում իր որակները (նույնիսկ մեկ ժամ եռալուց հետո այն պահպանում է իր բոլոր օգտակար հատկությունները):

Պր ոպոլիսը պարունակում է օրգանական նյութերի ավելի քան 16 դաս, ներառյալ ցածր մոլեկուլային քաշի ամենակարևոր ցիկլային պոլ իֆենոլները, սպի րտները, ալդ եհիդները, մարդու համար անհրաժեշտ գրեթե բոլոր տարրերը, վի տամինները, ամինաթ թուները, ֆլա վոնոիդները, ֆեր մենտները: Գիտնականները հայտնաբերել են ավելի քան 200 միացություն: Պր ոպոլիսի սպի րտային թո ւրմը արդյունավետ միջոց է մաշկի հիվ անդությունների, խ ոցերի, վե րքերի, բերանի խոռոչի բոր բոքումների բո ւժման մեջ:

Այն լայնորեն կիրառվում է ատամնաբո ւժության, մանկաբո ւժության, գինե կոլոգիայի, ուրո լոգիայի, գաստրոէ նտերոլոգիայի, ս րտաբանության և ուռ ու ցքաբանության մեջ: Պր ոպոլիսի թուրմի օգտակար հատկությունները ուժեղանում են կաթի հետ խառնվելիս: Գր իպ, սուր շնչառական վա րակներ, բրոն խիտ, թոքաբոր բ, աս թմա Մրսածության առաջին նշաններին ՝ քնելուց առաջ, խմեք 20 կաթիլ 10% պր ոպոլիսի թուրմ, լուծված 100 մլ տաք կաթի մեջ:

Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար բավարար է 4 կաթիլը: Հոդաց ավ, արթ րիտ, ռև մատիզմ, հո դատապ 100 մլ տաք կաթի մեջ լուծեք 1 թեյի գդալ 10% պր ոպոլիսի թուրմ: Խմեք թեյի գդալ միջոցը օրական 3 անգամ: Ուշադրություն. Պրո պոլիսով բո ւժումը սկսելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժ շկի հետ, ինքնաբո ւժումը կարող է վն ասել:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *