Fri. Apr 19th, 2024

Այսօր Անին հանդես է գալիս Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում:

Անի Բայաթյանն այս տարիների ընթացքում շատ է փոխվել: Նա ունի 3 երեխա` 2 դուստր, 1 տղա: Ինչպես ինքն է նշում` 17,6 և 1 տարեկան երեխաների մայր է: Նշենք, որ սա Անիի 2 րդ ամուսնությունն է: Նախքան այս նա ամուսնացած է եղել դերասան Իշխան Ղարիբյանի հետ: Այսօր 2 էլ ունեն իրենց ընտանիքը:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *