Sat. Apr 20th, 2024

Միայն տեսեք, թե ինչ կատարվեց Սանկտ-Պետերբուրգի գլխավոր հրապարակում, երբ այնտեղ հնչեց հայկական դուդուկը

Միայն տեսեք, թե ինչ կատարվեց Սանկտ-Պետերբուրգի գլխավոր հրապարակում, երբ այնտեղ հնչեց հայկական դուդուկը:

Տեսանյութը ստորև՝

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *